a a a  
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]

Kalendarium

23 IX 1975  ukazało się Zarządzenie nr 59 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenie m. in. Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie (Dziennik Urzędowy Ministra Kultury I Sztuki nr 10 z dnia 4 listopada 1975 roku poz. 52) 
II 1976  oficjalna inauguracja działalności powołanej do instnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie i rozpoczęcie nauki przez 57 uczniów w dwóch działach: dziecięcym i młodzieżowym, w specjalnościach instrumentalnych: fortepian, akordeon, gitara. Siedzibą Szkoły było kilka pomieszczeń na I piętrze w budynku przy ul. Rynek 1. Dyrektorem został mgr Jerzy Skrzypczak, absolwent PWSM we Wrocławiu. 
VI 1976 pierwszy publiczny koncert Dzieci - dzieciom w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego; 53 uczniów otrzymało promocję do następnej klasy 
1 IX 1976 rozpoczęcie pierwszego pełnego roku szkolnego 1976/77 ze 107 uczniami, w tym aż 74 w klasie pierwszej, zostały utworzone: klasa skrzypiec oraz zespoły gitarowy i instrumentalny 
ROK SZKOLNY 1977/78  utworzenie chóru szkolnego 
1 X 1977 przekazanie Szkole pomieszczenia na parterze na klasę lekcyjną (2) 
9 VI 1978 uroczyste zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw ukończenia Szkoły pierwszym jej absolwentom (6) 
1 III 1979 objęcie stanowiska dyrektora Szkoły przez mgr Wiesławę Skrzypek, absolwentkę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, wcześniej p.o. dyrektora 
LUTY 1979 powołanie do życia Samorządu Szkolnego 
1979 ROK  utworzenie orkiestry szkolnej oraz klasy instrumentów dętych 
VII 1981 zakup nowego fortepianu koncertowego firmy CALISIA 
1982 ROK adaptacja dla potrzeb Szkoły 2 pomieszczeń na III pietrze 
ROK SZKOLNY 1984/85  utworzenie klasy perkusji 
II 1986 przeniesienie szkolnych pomieszczeń z I na II pietro, adaptacja pozostałych pomieszczeń III piętra dla potrzeb Szkoły i uzyskanie sali koncertowej; ostatecznie Szkoła zajęła ok. 418 m2 obejmując 2 pomieszczenia na parterze oraz wszystkie na II i III piętrze budynku przy Rynek 1
VI 1986 obchody 10-lecia działalności Szkoły 
ROK SZKOLNY 1986/1987  utworzenie klasy kontrabasu 
7 IV 1992 I-szy konkurs na stanowisko dyrektora PSM I st. w Krotoszynie 
1 IX 1992 w wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły Minister Kultury i Sztuki powierza mgr Danucie Sendal, absolwentce Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, wieloletniej nauczycielce PSM I st. w Krotoszynie 
22 III1996 obchody 20-lecia działalności Szkoły. Przy tej okazji spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami Ministra Kultury i Sztuki oraz Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły w sprawie przewidywanej zmiany siedziby Szkoły 
1 IX 1997 powierzenie przez Ministra Kultury i Sztuki na drugą kadencję stanowiska dyrektora Szkoły mgr Danucie Sendal 
VIII 1998 przeprowadzka z budynku przy ul. Rynek 1 do budynku po koszarach przy ul. Młyńskiej 2D, w którym Szkoła zajęła ok. 702 m2 otrzymując 23 pomieszczenia mieszczące się na I i II piętrze 
1 IX 1998  inauguracja nowego roku szkolnego 1998/99 w nowym budynku Szkoły 
XII 1998 zakupiono komputer do pracy w sekretariacie 
6 X w ramach reformy szkolnictwa artystycznego nadaje stopień awansu zawodowego z mocy prawa nauczycielom: stopnia mianowanego - przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stopnia nauczyciela kontraktowego - przez dyrektora Szkoły 
23, 25 II 2001 obchody 25-lecia działalności Szkoły. Z tej okazji wydanie folderu 25 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krotoszynie 1976-2001 
13 VI 2002 konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 
1 IX 2002 w wyniku konkursu powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły przez Ministra Kultury mgr. Markowi Olejnikowi, absolwentowi PSM I st. w Krotoszynie oraz absolwentowi Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, nauczycielowi PSM I st. w Krotoszynie 
VIII 2003  zmiana lokalizacji pomieszczeń: gabinetu dyrektora, sekretariatu i księgowości. Modyfikacja pomieszczeń pozwoliła na uzyskanie dodatkowej klasy oraz powiększenie portiernii
28 IV 2006  obchody 30-lecia działalności Szkoły oraz wydanie folderu 30 lat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Krotoszyn 1976-2006 ISBN 83-923789-0-7
VIII 2006  na piętrze zostały podzielone dwie klasy w związku z czym polepszyła się baza lokalowa szkoły. Przybyły 2 klasy.
11 VI 2007  konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 
1 IX 2007  w wyniku konkursu powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły na drugą kadencję przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowgo mgr. Markowi Olejnikowi 
XI 2007  Początek rozmów - Pałac Gałeckich dla PSM I st. 
IX 2008  utworzenie klasy wiolonczeli 
IX 2017 utworzenie klasy perkusji 
2018